Vi har snakket med lokalpolitikere om Helseplattformen. Flere har blitt skeptiske