Gammelordføreren poppet opp da butikken plutselig var tilbake