Stor kontroll: Tre anmeldelser og hele 14 kjøreforbud