Når E6-tunnelene mot Trondheim er stengt, er det en ny trafikk-trend som bekymrer