I dag kom Røra-bonden Paal Arnstein Rønning til kornmottaket i Møllegata med et stort lass med korn. Silosjef Elling Røstad forventer stort trykk på mottaket i tida framover.

– Skyldes det mildværet vi har om dagen?

– Nei, egentlig ikke. Januar, februar og mars er tradisjonelt måneder med store kornleveranser hit. Vi regner med å ta i mot 9000 tonn i vinter, forteller Røstad.

Førstemann i august

Da Innherreds Folkeblad Verdalingen skrev om sesongens første leveranse viste kalenderen 16. august. Reidar Berg var førstemann til å levere.

September var mild, ja faktisk rett og slett varm, noe som kom kornbøndene til gode. Det kornet som leveres nå ble tørket ned tidlig i høst, og Paal Arnstein Rønning forteller at han bare har luftet det litt innimellom den siste tida.

– Det kornet vi får inn nå er i stor grad på nettopp 14,5 prosent fuktighet, som er det som standardprisen regnes ut fra, forteller Elling Røstad.

Momsregler

I tillegg til å få best mulig betalt for kornet, er det også spesielle momsregler som gjør det lønnsomt å vente til over nyttår med å levere.

Den milde vinteren tas i mot med stor takk hos Rønning, som synes det er veldig praktisk at vegene er fri for is og han slipper å rydde snø.

Ifølge silosjefen er flere andre bønder av samme oppfatning.

– Jeg hører andre si at det er godt å slippe å sette på kjettinger på traktoren når de skal ut å kjøre, innskyter Elling Røstad.

Omskolert

Akkurat det er ikke det viktigste for Paal Arnstein Rønning, som i tillegg til å være bonde jobber som sykepleier.

– Jeg er egentlig bonde, men sluttet med melkekyr og omskolerte meg. Korn synes jeg imidlertid fortsatt det er gøy å holde på med, fremhever han i åtte plussgrader en tidlig januardag.