Onsdag er det møte i komiteen for mennesker og livskvalitet og da er barnehage tema.

I 2011 overtok kommunene ansvaret med å gi barnehager tilskudd. Det har skapt en hel del uro i Verdal, og private barnehager har ment at kommunen har regnet ut tilskuddet feil.

Kommunen har laget en lokal forskrift for likebehandling av kommunale og private barnehager. Denne skal evalueres hvert år. Til forslaget til forskrift for 2014 har det kommet inn fire innspill fra barnehagene.

Flytter telling

En av endringene er mer av praktisk betydning, og går på bruk av en bestemt veileder for beregning av tilskudd.

Dette er andre endringer:

- Telledatoer av barn flyttes fra 1. juni og 1. desember til 31. januar og 31. august. Dette vil være gunstigere for barnehagene da man bedre kan nyttigjøre utbetalingene.

- Treåringer skal regnes i gruppa 0-3 år fra januar til september, og 3-6 år fra og med oktober.

Les mer i sakframlegget

Saken skal videre opp i formannskapet.

Rådmannen innstiller på endringene.