Det foreløpige navnet på dette bygget er litt for kjedelig - ønsker seg forslag

foto