Det skjer hvert år: – Noen vet ikke at de fisker ulovlig

foto