Det er etter fjelloven kommunestyret som endelig fastsetter godtgjøringen til fjellstyrets medlemmer. Det er imidlertid fjellstyret selv som kommer med forslag. Godtgjøringen dekkes også over fjellstyrets egen kasse.

Før jul vedtok Verdal fjellstyre å gå inn for å videreføre satsene fra tidligere. Det synes rådmannen er en god idé, og ber kommunestyret følge innstillingen. Kommunestyret møtes kommende mandag.

Godtgjøringen i Verdal fjellstyre vil i så fall fortsatt ligge på:

16.570 kroner for leder.

6.638 kroner for nestleder.

3.314 kroner for de øvrige medlemmene.

I tillegg til fastgodtgjøringen får medlemmene møtegodtgjørelse per time på 170 kroner, men maks 1.275 kroner for en dag. De får også dekt tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til omsorgsarbeid og kjøring hvis det er dokumentert.