Lørdag 1. februar starter gaupejakta, og den varer helt til 31. mars. Derfor er det viktig at jegerne vet hvor de kan jakte. I en annonse i gårsdagens papirutgave av Verdalingen skrives det følgende:

«Verdal Skogeierlag, Verdal Bonde- og småbrukerlag, Verdal Landbrukslag og Vuku landbrukslag oppfordrer sine medlemmer til å gi fri gunn til jakta.

Grunneierne som ikke ønsker jakt på sine områder, må straks melde fra til Torfinn Sivertsen eller Terje Aksnes.»