Minneord: Du vil leve med oss lenge – og våre tårer er glade

foto