For to år siden kunne hun ikke et eneste nordsamisk ord. Språket har hun lært seg på rekordtid, en forutsetning i jobben hun har i dag.

Nina Merete Austad er ansatt i Finnmark fylkeskommunens som rådgiver for samisk språk, kultur og samfunn. Hun skal følge opp fylkeskommunens arbeid med tospråklighet og samarbeidsavtalen med Sametinget.

Ingen same

32-åringen, som kommer fra Ekne, er samfunnsviter, har mastergrad i etikk, har fagkompetanse i menneskerettigheter – og snakker flytende russisk, i tillegg til nordsamisk.

– Men så vidt jeg vet, så er jeg ikke same. Men jeg skulle ønske jeg også kunne sørsamisk siden jeg er trønder, sier Nina Merete Austad til NRK Sápmi.

Der kan du også høre et intervju med Nina Merete Austad der hun forteller om jobben og seg seg selv på samisk.

Samisk rådgiver

Etter utdanningen på Samisk Høgskole i Katutokeino, ble hun ansatt i Finnmark fylkesskommune. Hun startet i jobben i november i fjor.

Hennes oppgaver er blant annet oversetting, oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommunen, og fylkeskommunes tospråklighetsforpliktelser. Hun er også fylkeskommunens samiskspråklige artikkelskribent på fylkeskommunens nettsider.

– Jeg ser frem til å ta fatt på spennende oppgaver og ser at jeg får brukt mye av kompetansen min i arbeidet med oppfølging av tospråklighetsavtalen og synliggjøring av samisk språk og kultur, sier Austad til Finnmark fylkeskommunes nettsider.