80 personer fikk i fjor til sammen over 73 millioner kroner i erstatning for bivirkninger etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

403 meldte skader

Til sammen har 403 personer meldt inn skader som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Narkolepsi

– Vi regner med at det vil bli gitt flere medhold i tiden framover, og det er sikkert at vi kommer til å utbetale enda mer i erstatninger. Mange av disse sakene er ennå ikke ferdigbehandlet når det gjelder å fastsette størrelsen på erstatningsbeløpet, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Avslått

94 saker er fortsatt under utredning, mens 222 saker har blitt avslått og 12 saker har blitt henlagt. NPE mottar fortsatt nye erstatningssøknader som gjelder Pandemrix. (©NTB)