Det kommer fram i en undersøkelse gjort blant ferske mødre i Norge. I undersøkelsen om barselsoppholdet rett etter fødsel kommer det fram at både St. Olavs hospital og sykehusene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal scorer bedre enn landssnittet blant barselsavdelingene ved norske sykehus.

Jobbet aktivt

Undersøkelsen omfatter 781 besvarelser fra kvinner som har født ved sykehus i Midt-Norge, samt 282 partnere. På landsbasis svarte nesten 5.000 kvinner og 1.800 partnere.

– Vi har jobbet veldig aktivt med fødsels- og barselstilbudet de siste fire årene. Dette har kanskje bidratt til at vi scorer såpass bra, sier klinikksjef Wenche Dehli ved barn- og familieklinikken i Namsos og Levanger til Adresseavisen torsdag.

Mer igjen

Hun mener at det gode samarbeidet med kommunene om svangerskap, fødsel og barsel gir en høy bevissthet på fagområdet. Samtidig legger hun til at det fortsatt er en del ugjort på området, blant annet innen arbeid med risikogravide.

Rundt 4.000 fødsler, klart flest i Midt-Norge, skjer ved St. Olavs hospital. Herfra er resultatene fra undersøkelsen klart best, mens fødende ved de andre trønderske sykehusene også er fornøyde. Her er tallgrunnlaget derimot for lite til å slå fast med stor sikkerhet at resultatet er korrekt.