Kommunedirektøren vil avvise innbyggerforslag

foto