71 tilfluktsrom i Levanger - og her ligger de fem offentlige

foto