Kapasiteten på omsorgsplasser skal opp, men dekningsgraden justeres ned

Stadig flere eldre i Verdal må bu seg på hjemmebaserte tjenester. De færreste vil få en heldøgns omsorgsplass, selv om kapasiteten skal økes. Foto: Frank May/NTB Scanpix