– Når man ikke klarer å ødelegge en plattform bygd på Aker Verdal uten å bruke dynamitt, er det et kvalitetstegn!

foto