Mener han fikk lov til å sette i gang - nå truer kommunen med bøter

foto