Vil ha motorvei-prosjektene i Trøndelag nedskalert

foto