Voldsmann i Stjørdal har reist rundt og gjort ugagn

foto