Levangsbygg eneste søker til rektorjobb på Frosta

foto