Alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022