Han fikk løftet SFO-saken et hakk videre, avklares før sommeren