Krever negativ test fra 4. juledag - vil være ute og kontrollere