Klager på overstyring - men få prosjekt blir stoppet