Sjekker helsa til alle ansatte: – Bakteppet er ganske dystert