Terje kjøpte nylig gården ved boligfeltet for åtte millioner. Nå selger han

foto