Føler presset: – Når det blåser på toppene, tenker vi på de ansatte

foto