Som frisør lengtet han litt tilbake til sjølivet

foto