Rykket ut etter melding om «stygge forbikjøringer»