Mer boligbygging fører til mer trafikk her: – Tydeligvis endret, uten at vi som naboer er orientert

foto