Klinsj med kommunen: Krever 50.000 for tapt inntekt - altfor høyt, mener de