Personopplysninger i skoleportal på avveie: - Vi jobber med å rydde opp