Avgjør skole-kutt bak lukkede dører. Vil ikke fortelle hvor de møtes