I flere uker lå henvisningen på feil sted. Så døde Jan