Har gjort funn av død person: – Et mistenkelig dødsfall