Tømmertog fikk problemer og stengte jernbanen i to timer