Ifølge en trafikkmelding fra Torghatten Midt er det ruteendring fra 13. mai for å øke helgekapasiteten fremover.

På fredager blir det en ekstra avgang fra Levanger klokken 13.15, mens avgangen klokken 14.00 er utsatt til 14.25.

Fra Hokstad blir det dermed en ekstra avgang klokken 13.50, mens 14.35-avgangen er utsatt til 15.00.

På søndager skjer samme endring, med avganger 13.15 og 14.25 fra Levanger og 13.50 og 15.00 fra Hokstad.

Endringen gjelder også helligdagsruter der det er oppført som søndagsrute eller fredagsrute. Alle rutetidene finnes på ATBs nettsider.