Foreløpig obduksjonsrapport er klar etter uventet dødsfall