Antall innleggelser med influensa øker: – Vi har en immunitetsgjeld å betale