Driftsbygning tapt i brann - det var full overtenning