I høst tok hun et viktig valg. Det har gjort forberedelsene til VM optimale