Helseplattform-sjef: – Vi har fått en del utfordringer jeg ikke så komme