Vuku slapp tørrskodd fra flommen - men det var ikke flomsikringens fortjeneste

foto