Brann i enebolig - det var åpne flammer da nødetatene kom frem