Trafikkulykke i Verdal: – Ung jente tatt med av ambulanse