Ødela støyvegg og rekkverk - anslår skader for mellom 60.000 og 70.000 kroner