Så mange har meldt seg - og det blir nok «stein, saks, papir» om minst én av tomtene

foto