– Det har blitt gjort observasjoner flere steder i landet, både i Sør-Norge og i Trøndelag, sier Svein Scheie, seksjonsleder for tilsyn og beredskap i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til NRK.

Nkom har fått meldinger om både uidentifiserte droner og mistenkelige personer rundt mobilmaster og elektronisk kommunikasjonsanlegg.

På grunn av observasjonene har de bedt mobil- og bredbåndsselskapene om å være ekstra på vakt for mistenkelig aktivitet nær anleggene sine.